• 15 سال فعالیت موفق--------------------------------
  • مشاوره و پشتیبانی در طول ترم-------------------------
  • ارائه کارنامه اینترنتی-------------------------------
  • جذب اساتید برتر--------------------------------
  • طرف قرار داد با دانشگاه ولی عصر (عج)-----------------
  • اولین مرکزiBT استان کرمان-------------------------
بازگشت به بالا