• جذب اساتید برتر-------------------------Alborz
  • مشاوره و پشتیبانی در طول ترم-----------------Alborz
  • برگزاری جلسات بحث آزاد----------------Alborz
  • ارائه کارنامه توصیفی-------------------------Alborz
  • اولین مرکزiBT استان کرمان-------------------Alborz
  • صاحب امتیاز برگزاری آزمونهای کمبریج----------Alborz
  • طرف قرار داد با دانشگاه ولی عصر (عج)----------Alborz
  • Alborz English Institute
  • Alborz English Institute
  • Alborz English Institute

نظر من در مورد سایت

بازگشت به بالا